« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

With Honor - By Siê Ostatnim ¦miaæ

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on By Siê Ostatnim ¦miaæ - With Honor including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like With Honor?

482 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this With Honor song:
With Honor "By Siê Ostatnim ¦miaæ" Music Video

Song Lyrics

Jeste¶ tu ziarnem ziemi, pogañskich wiar symbolem
Kamieniem czystej bieli, zbyt d³ugo tkwi±cym w trwodze
W kajdanach md³ych ¶wieto¶ci mrokiem chronisz twarz
W nierównych walkach swojej krwi zostawiasz ¶lad

To najwy¿szy czas by podnie¶æ Bia³± Piê¶æ
Chaos zmieniæ w ³ad, pogromów obraæ cel
Ziemia musi trwaæ by serca mog³y wrzeæ

Opluwasz z³e o³tarze, bogów kradn±cych wolê
`Tu³aczy Wiecznych` zbrodnie, kolory skóry wrogie
W bagnie mieszanych ras znasz warto¶æ swojej krwi
W centrum rozpadu oprócz Ciebie nie pozosta³ nikt

Sekret potêgi to dziedzictwo Twojej krwi
W rynsztoku obelg utopionej - jak najgorszy syf!

Release History

The With Honor song "By Siê Ostatnim ¦miaæ" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
With Honor
Upload Photo

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to With Honor:


With Honor Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password