« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

With Honor - Ulice Grudnia

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Ulice Grudnia - With Honor including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like With Honor?

482 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this With Honor song:
With Honor "Ulice Grudnia" Music Video

Song Lyrics

[bonus track]

Na ¶niegu krew, na bramach lód
Niezapomniany obraz dni, tu gin±³ t³um z nadziej± w sercu
Kamienny deszcz-jedyna broñ, przeciwko dzia³om wrogich wojsk
Komunistycznych mas morderców

Krzyk! Rozdar³ mrozny ¶wit
Wystrza³ów ¿ar odpowiada³ na ¿±dania
Czas pokry³ bólu ¶lad, lecz pamiêæ w sercu
G³êboko bêdzie trwaæ, do koñca ¿ycia

Wskrze¶ w sobie pamiêæ tamtych chwil
Okrzyków echo, syren ryk, modlitwy szept i kule w piersiach!
Przed barykad± ¿ywych cia³ Twój pada³ rozkaz by oddaæ strza³
Spad³ nowy ¶nieg, lecz gorycz przetrwa

Dzi¶ patrzysz w oczy mi
Choæ wczoraj chcia³e¶ by ginêli moi bracia
Czas zatar³ Twoj± twarz, lecz pamiêæ w sercu
G³êboko bêdzie trwaæ, do koñca ¿ycia

Release History

The With Honor song "Ulice Grudnia" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
With Honor
Upload Photo

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to With Honor:


With Honor Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password