« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - Zanim coÃ...'

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Zanim coÃ...' - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

170 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "Zanim coÃ...'" Music Video

Song Lyrics

Zanim czas pêknie w pó³
I mocno zaœnie
Zanim lêk przekroczy
Wszystkie granice
Zanim ciemnoϾ przykryje dzien
Swoim p³aszczem
Zanim coœ stanie siê
Zanim coœ...

B¹dŸ, jaki tylko chcesz
Lecz nie ¿al siê wiêcej
Chcesz - bêdê kochaæ ciê
Jeszcze gorêcej

Zanim zmys³y odmówi¹
Pos³uszenstwa
Zanim tamten brzeg
Odkryje swe tajemnice
Zanim coœ stanie siê
Zanim coœ...

B¹dŸ, jaki tylko chcesz
Lecz nie ¿al siê wiêcej
Chcesz - bêdê kochaæ ciê
Jeszcze gorêcej

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "Zanim coÃ...'" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password