« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Closterkeller - znowu nastêpny

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on znowu nastêpny - Closterkeller including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Closterkeller?

1,198 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Closterkeller song:
Closterkeller "znowu nastêpny" Music Video

Song Lyrics

Nagle i bardzo mocno uderza samotnoϾ
Mój ty piêkny
Czy znasz s³ony smak w ustach
Czerwony œlad na wierzchu rêki?

Œpiesz siê graj, œpiesz siê graj
Dopóki nie zmy³am z siebie nocy
£una tam za wzgórzem, widzisz piêkny
Nadchodzi On - znowu nastêpny

Daj¹c zbyt wiele, za daleko siêgam
Prawda piêkny?
Lecz coœ ka¿e mi podj¹æ rêkawicê
Wiedz¹c, ¿e znów przegram

Œpiesz siê graj, œpiesz siê graj
Dopóki nie zmy³am z siebie nocy
£una tam za wzgórzem, widzisz piêkny
Nadchodzi On - znowu nastêpny

To On - znowu nastêpny

Release History

The Closterkeller song "znowu nastêpny" appears on the following albums:
Violet
06 December 1993

Violet

 1. To on - znowu następny (4:43)
 2. W moim kraju (4:30)
 3. To muzyka (3:19)
 4. Babeluu (4:36)
 5. Kołysanka dla Adasia (1:54)
 6. Walet pik (2:46)
 7. Salome (3:35)
 8. Kolana i ju ¿ (2:28)
 9. Agnieszka (4:54)
 10. A nadzieja (4:30)
 11. Supernova (3:26)
 12. Jihad (3:31)
 13. Hassan i sabbah (3:50)
 14. Video-film (3:06)
 15. Dwa oblicza ewy (3:51)
 16. Violette (5:56)
 17. Noc w haremie (8:13)

Similar songs:
Similar artists:« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Closterkeller

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Similar Artists

Artist similar to Closterkeller:


Closterkeller Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password