« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - Podwodne miasta

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Podwodne miasta - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

170 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "Podwodne miasta" Music Video

Song Lyrics

W gor¹cej fali zanurzasz siê
Beznamiêtnie, swobodnie a¿ do dna
Twe d³onie b³¹dz¹ nieprzytomne
Smakuj¹ niedotykalny œwiat

W mieœcie podwodnym wszystko inne jest
Inny odnajdziesz w sobie stan
Wolno odradzasz siê, odnawiasz g³ód
W podwodnym, jednym z wielu miast

Ta wolnoœæ, która wibruje w nas
Nieugiêta, aczkolwiek czasem œni
Jak echo wraca ka¿dego dnia
By w zw¹tpieniu dodaæ nowych si³

W mieœcie podwodnym wszystko inne jest
Inny odnajdziesz w sobie stan
Wolno odradzasz siê, odnawiasz g³ód
W podwodnym, jednym z wielu miast

W gor¹cej fali zanurzasz siê
Beznamiêtnie, swobodnie a¿ do dna...

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "Podwodne miasta" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password