« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Moonlight - Damaisa

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Damaisa - Moonlight including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Moonlight song:
Moonlight "Damaisa" Music Video

Song Lyrics

Poznaje Ciê noc³
I tylko noc jest wielk³ niewiadom³

Szyte nici³ z³ota ruchy warg
Zosta³y mg³³ i s³ot³

Ruchy warg zosta³y mg³³ i s³ot³
Jest ch³ód, jest ¿ar
Wielki g³ód i czar
Jest ch³ód, jest ¿ar
Wielki g³ód i czar

Oddawaæ wiêcej ni¿ mieæ
Nie chcê czekaæ, ¿e powiesz

Czy zostaæ tu, czy uciec gdzieÅ?
Gdzie Oni tañcz³ w blasku Å?wiec
Czy zostaæ tu ,czy uciec znów

Czy zostaæ tu, czy uciec znów
Czy zostaæ tu, czy uciec gdzieÅ?

Patrz

Czy zostaæ tu, czy uciec gdzieÅ?
Gdzie Oni tañcz³ w blasku Å?wiec
Czy zostaæ tu ,czy uciec znów

Czy zostaæ tu, czy uciec znów

Czy zostaæ tu, czy uciec gdzieÅ?

Wróæ

Oddawaæ wiêcej ni¿ mieæ
Nie chcê czekaæ, ¿e powiesz
Oddawaæ wiêcej ni¿ mieæ
Nie chcê czekaæ, ¿e powiesz

CzeÅ?æ... co s³ychaæ
Wszystko dobrze
Wszystko w porz³dku
Nie odk³adaj s³uchawki
Proszê!
Wróæ...
Wróæ!

Czy zostaæ tu, czy uciec gdzieÅ?
Gdzie Oni tañcz³ w blasku Å?wiec
Czy zostaæ tu ,czy uciec znów

Wróæ!!!


Release History

The Moonlight song "Damaisa" appears on the following albums:
Kalpa Taru
18 June 1905

Kalpa Taru

 1. Ananke (4:36)
 2. Belibaste (3:04)
 3. Cisza Przed Burza
 4. Conquistador (3:21)
 5. Damaisa (4:48)
 6. Deformis (4:10)
 7. Extaza Milczenia (4:01)
 8. Hexe (4:30)
 9. Jak Ryby (3:09)
 10. Modlitwa O Zmi³owanie
 11. Msza (5:10)
 12. Stadium Wiary (4:39)
 13. Strach (3:18)
 14. Zbrodnai I Kara
 15. Zmierzch (2:50)


« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Moonlight

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information

Song Duration
4:48

Similar Artists

Artist similar to Moonlight:


Moonlight Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password