« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Moonlight - Zobaczyæ Siebie

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Zobaczyæ Siebie - Moonlight including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Moonlight song:
Moonlight "Zobaczyæ Siebie" Music Video

Song Lyrics

[tekst: Maja Konarska; muzyka: Maja Konarska]

Pouk³adaj swe myÅ?li
rozbiegane tak
nie pozwól odfrun¹æ im
moje Å?wiat³o
pomo¿e Ci
uspokoiæ siê Wszystkie te szmery
w twojej g³owie
uwa¿aj
gdy wstajesz rano
wszystko zmienia siê
i wypacza
ty odlatujesz gdzieÅ? daleko
najdalej
i musisz wszystko straciæ

by siebie zobaczyæ

Zamknij oczy
a znów poczujesz
¿e mo¿esz
zmieniaæ Å?wiat
taka chwila pomaga ci
uspokoiæ siêRelease History

The Moonlight song "Zobaczyæ Siebie" appears on the following albums:
Candra
24 June 1905

Candra

  1. Ansuu
  2. Dialog Cia³ (5:56)
  3. Dobranoc (4:08)
  4. Luna (4:52)
  5. Luna II (4:16)
  6. Meren Re (3:30)
  7. Ronaa (4:05)
  8. Zobaczyæ Siebie

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Moonlight

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Similar Artists

Artist similar to Moonlight:


Moonlight Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password